ĐẤU ĐỘNG CƠ 3 PHA SỬ DỤNG Ở LƯỚI 1 PHA.

Động cơ 3pha có thể làm việc ở lưới 1pha như động cơ 1pha khi dùng tụ điện mở máy động cơ có thể đạt đến 80% công suất định mức. Tuy nhiên người ta thường áp dụng với động cơ 3pha công suất nhỏ dưới 2KW . Khi đó mỗi động cơ cần phải chọn cho 1 sơ đồ và trị số tụ điện cho phù hợp .

  a. Về nguyên tắc chuyển đổi các cuộn dây 3pha sang hoạt động 1pha

–  Điện áp định mức trên cuộn dây không đổi

–  Phải đặt 1 trong 2 cuộn dây pha thành cuộn làm việc cuộn còn lại thành cuộn khởi động

–  Trị số tụ điện phải chọn sao cho góc lệch pha giữa dòng điện cuộn làm việc và khởi động đạt 900.

b. Các sơ đồ nguyên lý chuyển đổi

Theo nguyên tắc trên tuỳ theo điện áp nguồn và điện áp định mức của cuộn dây pha mà ta chọn 1 trong 4 sơ đồ sau:

Sơ đồ hình 1 và hình 3 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL =UphaĐC

Sơ đồ hình 2 và hình 4 áp dụng cho trường hợp điện áp lưới UL =UdâyĐC

Ví dụ : Một động cơ 3pha có nhãn hiệu D/Y – 220/380v

–  Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động cơ là 220v sau khi đấu thành 1pha thì ta chọn sơ đồ hình 1 và hình 3

–  Nếu điện áp nguồn cung cấp cho động cơ là 380v sau khi đấu thành 1pha thì ta chọn sơ đồ hình 2 và hình 4

…………………………

Vui lòng gửi emai: dongcodiencu@gmail.com  để nhận tài liệu chi tiết vì trên trang này không cho vẽ hình. Điện thoại: 0983.971.484

Advertisements