KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA.

I. Tổng quan.

II.Các phương pháp ra dây trên Stator của động cơ 3 pha.

1.1 Động cơ 3 pha ra 6 đầu dây.

1.2 Động cơ 3 pha ra 9 đầu dây.

1.2 Động cơ 3 pha ra 12 đầu dây.

III. Tóm tắt các tính chất quan trọng của động cơ cảm ứng 3 pha.

IV. Đấu nối.

V. Giamr dòng khởi động điện trở giảm áp cấp vào dây quấn.

…………..

Vui lòng liên hệ Email: dongcodiencu@gmail.com   để nhận được tài liệu chi tiết.

ĐT: 0983.971.484

Advertisements